Most Europejski Neurüdnitz-Siekierki otwarty

Udało się: Most europejski łączy Polskę z Niemcami

3 września 2022 r. nadszedł ten czas: Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, punktualnie o godz. 12.00 Ryszard Mićko, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Karsten Birkholz, dyrektor Urzędu Barnim-Oderbruch oraz Adam Zarzycki, burmistrz gminy Cedynia, mogli oficjalnie otworzyć most Europa Neurüdnitz-Siekierki.

W swoich wystąpieniach podkreślali wysoką symboliczną wartość mostu – jako pomostu między Niemcami a Polską i jej mieszkańcami, jako pomostu między przyrodą i rozwojem zrównoważonej turystyki oraz jako łącznika między niemiecką i polską siecią ścieżek rowerowych. W trudnych czasach most pokazuje, co jest możliwe dzięki woli współpracy i wytrwałości.

Z okazji otwarcia upamiętniono byłego polskiego ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego, prawdziwego budowniczego mostów między Niemcami a Polską, a na moście odsłonięto dwie tablice pamiątkowe na jego cześć.

Ponadto, osoby zaangażowane w projekt wyraziły również swoje zaniepokojenie stanem rzeki Odry, w której w wyniku katastrofy ekologicznej doszło do bezprecedensowego wyginięcia ryb. Inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego wzywały odpowiedzialnych do działania.

Setki zwiedzających przybyło, aby wejść w posiadanie mostu: pokonali go na rowerze i pieszo. W promieniach słońca wielu zwiedzających skorzystało z możliwości podziwiania wspaniałego widoku z wieży widokowej i mostu, piknikowania przy ustawionych ławkach, czy też uzyskania informacji na stoiskach o ofertach turystycznych Pomorza Zachodniego i Pojezierza Odra – Szprewa.

Most Europejski Neurüdnitz-Siekierki został przytstosowany do ruchu turystycznego w latach 2019-2022 we współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego i Urzędu Barnim-Oderbruch za łączną kwotę ok. 8,5 mln euro. Łącznie dofinansowano kwotą 6 mln euro z programu INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego . DB Netz AG wniosła do projektu łącznie 1,4 mln euro.